Vriendenstichtingen

Stichting Vrienden van Vecht en IJssel

De Stichting Vrienden van Vecht en IJssel ondersteunt activiteiten, werkzaamheden en projecten van Vecht en IJssel die georganiseerd worden ten behoeve van de cliënten van Vecht en IJssel in het bijzonder en ouderen in het algemeen.
De stichting wil in brede zin het woon- en zorgklimaat en de ouderenzorg optimaliseren en alles wat daarmee in verband staat. Dat kunnen ook activiteiten, werkzaamheden en projecten van Vecht en IJssel zijn die niet direct binnen de muren van de woonzorgcentra van Vecht en IJssel georganiseerd worden of die ouderen ten goede komen die niet direct cliënt zijn van Vecht en IJssel.

Om dit alles te kunnen doen werft de stichting op diverse wijzen fondsen, die worden toebedeeld aan bepaalde activiteiten, werkzaamheden of projecten.
De fondsen worden bijeen gebracht door subsidies aan te vragen en door het aannemen van giften, legaten, erfstellingen en andere baren.

Wilt u de stichting Vrienden van Vecht en IJssel steunen bij haar werk, dan kunt u een gift overmaken naar: NL21 RABO 0394 2735 40.

Het bestuur van de stichting doet elk jaar verslag om duidelijk te maken hoe de gelden besteed zijn.
Hier vindt u de bestuursgegevens en het Beleidsplan 2016-2017 van de Stichting Vrienden van Vecht en IJssel (pdf).
Hier vindt u de Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Vecht en IJssel (pdf).

Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud

De Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud wil de Dierenweide bij woonzorgcentrum Ewoud in IJsselstein verbeteren, onderhouden en toegankelijk houden voor de cliënten van Ewoud en voor bewoners van IJsselstein en anderen.
De dierenweide kan op deze wijze een positieve bijdrage blijven leveren aan het woon- en leefklimaat van alle betrokkenen.

De stichting heeft onder meer als taak ervoor te zorgen dat de dierenweide wordt onderhouden en dat de dieren in de dierenweide worden verzorgd.
De stichting realiseert verder speciale voorzieningen en activiteiten die de dierenweide en het leefklimaat van alle betrokkenen verbeteren, of maakt mede mogelijk dat deze gerealiseerd kunnen worden.

Om dit alles te kunnen doen werft de stichting op diverse wijzen fondsen, die ten goede komen aan de Dierenweide in het bijzonder en aan het woon- en leefklimaat van alle betrokkenen in het algemeen. 
De fondsen worden bijeen gebracht door subsidies aan te vragen en door het aannemen van giften, legaten, erfstellingen en andere baren.

Wilt u de stichting Vrienden van Vecht en IJssel steunen bij haar werk, dan kunt u een gift overmaken naar:  NL48 RABO 0394 3260 16.

Het bestuur van de stichting doet elk jaar verslag om duidelijk te maken hoe de gelden besteed zijn.
Hier vindt u de bestuursgegevens en het Beleidsplan 2016-2017 van de Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud (pdf).
Hier vindt u de Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Dierenweide Ewoud (pdf).

ANBI-Organisatie

Vecht en IJssel is een ANBI-organisatie.
Klik hier voor meer informatie en ons ANBI-informatieformulier. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie of u structureel aansluiten bij Stichting Vrienden van Vecht en IJssel of de Stichting Vrienden van Dierenwedie Ewoud, neemt dan contact op met het secretariaat via T: (030) 3033 511 of via e-mail: info@vechtenijssel.nl

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Vecht en IJssel nieuws

Vecht en IJssel en Warande tekenen intentieovereenkomst voor fusie

Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt tot 2040 sterk toe én hun zorgvraag wordt complexer. De arbeidsmarkt blijft krap. Vecht en IJssel en Warande willen hun krachten bundelen om samen antwoord te geven op deze vraagstukken. Op woensdag 21 december 2022 ondertekenden beide partijen een intentieovereenkomst. In de komende periode wordt de mogelijkheid te fuseren verder onderzocht.

Woonzorgcentrum Zuylenstede feestelijk heropend

Op vrijdag 14 oktober heropende Zuylenstede in Overvecht haar deuren voor alle bewoners. Niet alleen nu, ook in de toekomst wil Vecht en IJssel haar bewoners van persoonlijke, warme zorg blijven voorzien. Het woonzorgcentrum renoveerde en moderniseerde daarom het gehele complex met alle appartementen voor de 275 bewoners. Vrijdag volgde een groot feest voor alle bewoners en medewerkers.

Marrit Schouten nieuw lid Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Mevrouw Marrit Schouten is per 15 juni 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Marrit Schouten zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille HRM / Organisatieontwikkeling op zich nemen.

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Mevrouw mr. T.G. (Tia) van Beek en de heer B. (Boban) Vukicevic, MBA zijn per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Tia van Beek zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille Financiën op zich nemen en Boban Vukicevic de portefeuille ICT en Zorgtechnologie.

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...