Gekoesterd Wonen

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. We bewegen mee in het ritme en de belevingswereld van de bewoners. We leggen ons tempo en onze realiteit niet op, maar zoeken de aansluiting en de verbinding. We nemen het levensverhaal van de bewoners hierin mee.

We stimuleren en bevestigen onze bewoners op een positieve en liefdevolle manier. Familie en andere naasten betrekken we hier nadrukkelijk bij en zij zijn altijd welkom.

Waardevolle momenten

Gekoesterd Wonen biedt een thuis. Veiligheid, warmte, een soort gezinsleven. Waar bewoners zich prettig en geborgen voelen.
Privacy, zoveel mogelijk autonomie en participatie, veiligheid, het behouden van relaties en structuur, zijn voor ons van groot belang. 

We bieden mogelijkheden voor Gekoesterd Wonen in de locaties Zuylenstede en Lieven de Key.

Kijk hier voor de brochure Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Vecht en IJssel heeft een visie op Vrijheid en Veiligheid opgesteld in het kader van de Wet zorg en dwang.

Kijk hier voor meer informatie over onze visie op Vrijheid en Veiligheid
Kijk hier voor onze folder Wzd, informatie voor familie
Kijk hier voor onze folder Wzd, informatie voor vertegenwoordigers

Vecht en IJssel nieuws

Vecht en IJssel en Warande tekenen intentieovereenkomst voor fusie

Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt tot 2040 sterk toe én hun zorgvraag wordt complexer. De arbeidsmarkt blijft krap. Vecht en IJssel en Warande willen hun krachten bundelen om samen antwoord te geven op deze vraagstukken. Op woensdag 21 december 2022 ondertekenden beide partijen een intentieovereenkomst. In de komende periode wordt de mogelijkheid te fuseren verder onderzocht.

Woonzorgcentrum Zuylenstede feestelijk heropend

Op vrijdag 14 oktober heropende Zuylenstede in Overvecht haar deuren voor alle bewoners. Niet alleen nu, ook in de toekomst wil Vecht en IJssel haar bewoners van persoonlijke, warme zorg blijven voorzien. Het woonzorgcentrum renoveerde en moderniseerde daarom het gehele complex met alle appartementen voor de 275 bewoners. Vrijdag volgde een groot feest voor alle bewoners en medewerkers.

Marrit Schouten nieuw lid Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Mevrouw Marrit Schouten is per 15 juni 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Marrit Schouten zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille HRM / Organisatieontwikkeling op zich nemen.

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Mevrouw mr. T.G. (Tia) van Beek en de heer B. (Boban) Vukicevic, MBA zijn per 1 mei 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. Tia van Beek zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille Financiën op zich nemen en Boban Vukicevic de portefeuille ICT en Zorgtechnologie.

Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

Vecht en IJssel werkt met ZorgSpectrum uit Nieuwegein samen in het innovatieve project ‘Verpleeghuis van de Toekomst’, verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie en digitale mogelijkheden maximale ondersteuning bieden aan bewoners en zorgprofessionals. Het centrale uitgangspunt daarbij is: hoe kunnen we waarde toevoegen aan het leven van onze mensen?

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...