Algemene gegevens


Contactgegevens hoofdkantoor (Centraal Bureau)

Hof van Transwijk 16
3526 XB Utrecht
030-3033500
info@vechtenijssel.nl

Fiscaal nummer 8231.938.22

Kamer van Koophandel 51286068


ANBI-status

Stichting Vecht en IJssel staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt in dat een gift aan Vecht en IJssel aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Vecht en IJssel hoeft over de donaties geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen.

Grote ANBI-organisaties zijn verplicht gebruik te maken van standaardformulieren voor publicatie van hun gegevens.

Download hier het ANBI-formulier van Stichting Vecht en IJssel. Top