Welkom bij Vecht en IJssel 

Persoonlijk en betrokken

U wilt het liefst zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en het leven leiden dat u gewend bent. Soms is het echter zo dat dit door omstandigheden niet langer mogelijk is. Wat wordt dan uw nieuwe thuis? Of die van uw vader, moeder, partner of familielid?

De keuze voor zorg en een nieuw thuis is een moeilijke, ingrijpende en emotionele beslissing waarbij er veel op u afkomt. Wij helpen u graag bij uw keuze door het verstrekken van informatie, zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en advies te geven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij Vecht en IJssel bieden we persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen vanuit onze vier gespecialiseerde zorg- en verpleeghuizen in Utrecht en IJsselstein. We bieden een breed zorg- en woonaanbod voor ouderen met dementie, een psychiatrische of een lichamelijke zorgvraag.

Daarnaast kunt u bij ons zelfstandig wonen waarbij u gebruik kunt maken van de voorzieningen op de locatie.

Onze locaties

De vier locaties van Vecht en IJssel maken de organisatie bijzonder. Elke locatie heeft een eigen identiteit en uitstraling.


Ewoud - IJsselstein

Gelegen in het groen, vlakbij het historische centrum van baroniestad IJsselstein ligt woonzorgcentrum Ewoud. Op het terrein met verschillende gebouwen bieden we zorg voor ouderen met dementie. Daarnaast is het mogelijk om zelfstandig in uw huurappartement te wonen met of zonder zorgvraag. Woont u bij ons zonder een zorgbehoefte, dan kunt u gebruik maken van de faciliteiten die Ewoud biedt.  

  Gekoesterd Wonen
  Verzorgd Wonen
  Zorg Thuis
  Langer Thuis
  Aanleunwoning (huurappartement)
  DagbegeleidingLieven de Key - Utrecht

De opvallende kleinschalige nieuwbouwlocatie met beschutte binnentuin in de wijk Zuilen biedt een veilig thuis aan ouderen met dementie.

  Gekoesterd Wonen

Transwijk - Utrecht

Grenzend aan park Transwijk in de wijk Kanaleneiland staat het moderne woongebouw waarin we zorg bieden aan ouderen met een psychiatrische zorgvraag. Daarnaast is het mogelijk om zelfstandig in één van de zorgappartementen te wonen.

  Beschermd Wonen
  Verzorgd Wonen
  Zorg Thuis
  Langer Thuis
  Dagbegeleiding

Zuylenstede - Utrecht

Midden in de wijk Overvecht, grenzend aan de Vecht en in een groene omgeving, bieden we kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Daarnaast bieden we verschillende mogelijkheden om zelfstandig in één van de huurappartementen te wonen wanneer u een zware of lichte zorgvraag heeft. Is er (nog) geen zorgbehoefte, dan kunt u in Zuylenstede terecht in één van onze aanleunwoningen. U woont dan volledig zelfstandig, maar kunt gebruik maken van de faciliteiten en voorzieningen van Zuylenstede.

  Gekoesterd Wonen
  Verzorgd Wonen
  Beschut Wonen
  Aanleunwoning (huurappartement)
  Zorg Thuis
  Langer Thuis

We maken van elke dag een mooie dag

In alles wat we doen, kijken we naar de dingen die mogelijk zijn en die nog wel kunnen. We willen ouderen ondersteunen, zodat zij van een mooie dag kunnen genieten.

We doen dit samen met onze bewoners, hun naasten en onze vrijwilligers. Met elkaar willen we van elke dag een mooie dag maken. Door te weten waar iemand blij van wordt en in te spelen op de dingen die mogelijk zijn. Zo willen we zo dicht mogelijk bij het leven komen zoals iemand dat wenst en gewend is. Leven zoals thuis waarbij we zorg leveren waar dit nodig is. Hierdoor kunnen we persoonsgerichte zorg verlenen vanuit vakmanschap met warme aandacht voor het contact met de bewoner en het netwerk.

Dat is onze drijfveer. Het geeft glans aan ons werk en zorgt voor de glimlach aan het einde van de dag. We doen dit samen met het netwerk van de bewoner. We noemen dit community care.

Het geluk zit in kleine dingen: samen eten, een spelletje spelen, een wandeling in de tuin of het park, of rustig wat lezen. Hierbij staat het behouden en versterken van sociale contacten centraal. Op onze verschillende locaties organiseren we activiteiten waar niet alleen onze bewoners aan kunnen deelnemen. We nodigen hier ook wijkbewoners voor uit. Ze kunnen deelnemen, maar daarnaast ook een betekenisvolle bijdrage leveren als zij dit willen. Op die manier zijn we verbonden met de wijk. We brengen mensen samen voor gezelligheid, creativiteit, cultuur en muziek. Op deze manier willen we onze huizen, activiteiten en voorzieningen in het hart van de wijk plaatsen. 

We zien dit als onze maatschappelijke opgave.

Heeft u een vraag of wilt u contact opnemen?

De keuze voor een nieuw thuis kan lastig zijn. Mocht u vragen hebben over ons zorg- of woonaanbod of één van onze locaties willen bezoeken voor een rondleiding, neem dan contact op met ons adviescentrum. 

    030 - 3033 500 (maandag t/m vrijdag: 9.00 – 16.30 uur)
    zorgbemiddeling@vechtenijssel.nl
Top