Disclaimer

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemene doeleinden en is niet bedoeld als persoonlijk advies. We doen ons uiterste best dat de informatie op deze website zo nauwkeurig, foutloos en actueel is. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen we helaas niet garanderen dat de geboden informatie altijd volledig en juist is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze (in)direct is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie op de website. Dit geldt ook voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Op deze website staan verwijzingen en/of links naar websites die niet onder ons beheer vallen. We gebruiken deze verwijzingen om u extra informatie te geven. Wij kunnen derhalve geen garantie geven en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie die op deze externe websites wordt aangeboden.


Top