Huisregels

Door het betreden van het terrein of het gebouw van Vecht en IJssel verklaart u zich met deze huisregels bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

1.     Bezoekers worden door medewerkers en vrijwilligers van Vecht en IJssel gastvrij en hulpvaardig tegemoet getreden

2.     Bezoekers van de locaties van Vecht en IJssel houden zich aan de normale gedragsregels

3.     Buiten de openingstijden van de hoofdingang van de locaties is er alleen toegang tot het gebouw met een sleutel of als persoonlijke toegang wordt verleend door een medewerker van Vecht en IJssel of een bewoner van de locatie

4.     Medewerkers van Vecht en IJssel kunnen en mogen bezoekers vragen zich te legitimeren

5.     Vecht en IJssel maakt in en om de locaties gebruik van videobewaking. Videobeelden worden na 4 weken vernietigd

6.     Roken is verboden in alle algemene ruimtes binnen de locaties, evenals alcoholmisbruik en gebruik van drugs

7.     Het is alleen toegestaan consumpties gekocht in het restaurant van de locatie te consumeren in het restaurant, in de lounge en op het terras van onze locaties

8.     Binnen onze locaties wordt géén alcohol geschonken aan minderjarigen

9.     Mits aangelijnd zijn (hulp)honden toegestaan in onze locaties. Bij Gekoesterd Wonen en Beschermd wonen zijn honden alleen welkom in overleg

10.  Het verkopen van producten en/of diensten binnen de locaties van Vecht en IJssel zonder nadrukkelijke toestemming is niet toegestaan

11.  Het maken van beeldmateriaal binnen de locaties van Vecht en IJssel door (vertegenwoordigers) van (media)bedrijven is verboden zonder nadrukkelijke toestemming. Privépersonen houden zich bij het maken en publiceren van beeldmateriaal in de locaties aan de wettelijke privacyregels

12.  Het is verboden ‘gesloten’ deuren ten behoeve van brandveiligheid, geforceerd open te zetten i.v.m. brandcompartimentering en het wegloopgevaar van bewoners uit gesloten woningen

13.  Schelden, schreeuwen, intimidatie, dreigen of (het dreigen met) agressie jegens medewerkers, vrijwilligers, bewoners en/of andere personen wordt niet getolereerd

14.  Wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen zijn binnen de locaties van Vecht en IJssel verboden

15.  Bezoekers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag en zich niet houden aan de huisregels worden gevorderd het gebouw te verlaten

16. Indien bezoekers geen gehoor geven aan de vordering het gebouw te verlaten, wordt de politie gealarmeerd. In die gevallen kan Vecht en IJssel aangifte doen wegens lokaalvredebreuk

 

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist het bestuur van Vecht en IJssel over mogelijk te nemen maatregelen.Top