Kernwaarden

Onze visie en missie geven richting aan ons handelen. Onze kernwaarden geven aan hoe we dit dagelijks in de praktijk brengen. Onze visie en kernwaarden geven ons richting in alles wat we doen.

Dit zijn onze kernwaarden:

Vakmanschap: Vakmanschap met het hart. Daar zijn we trots op. We verstaan ons vak, zijn betrokken en leveren kwaliteit. We hebben vanzelfsprekend de noodzakelijke kennis van de zorg en behandeling die onze cliënten nodig hebben. Daarbij hebben we oor en oog voor de individuele wensen, vragen en keuzes van de cliënt, zodat onze zorg en ondersteuning aansluiten bij de wensen van de cliënt. Vakmanschap is de basis van onze zorg en ondersteuning.

Verbinding: We staan in verbinding met elkaar, met de cliënt, hun naasten, mantelzorgers, met de wijk en onze (zorg)partners, want samen komen we verder en kunnen we het beter. Samen stellen en bereiken we doelen. Samen leveren we de beste kwaliteit in de zorg en dienstverlening voor de cliënt. We vullen elkaar aan en werken op basis van vertrouwen. Dit zit in ons DNA.

Vernieuwing: We zijn een lerende organisatie met veel mogelijkheden. We ontwikkelen ons iedere dag en zijn bereid steeds een volgende stap te nemen. We zijn ambitieus en hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen, zijn creatief met oplossingen, benutten goede ideeën en zijn altijd op zoek naar wat (nog) beter kan. Dit typeert onze manier van werken.


Top