De zorg verandert

Er ligt een grote maatschappelijke opgave rondom ouder worden. Voor de groeiende groep kwetsbare ouderen is er onvoldoende aanbod van goede zorg en geschikte woningen om de zorg op de huidige manier te kunnen blijven bieden. 

Als samenleving moeten we anders gaan denken en doen. Anders kijken naar ouder worden en naar de zorg die er nodig is. De zorg anders organiseren en zorginnovaties gebruiken die onze zorgcollega’s ondersteunen en helpen. Daarnaast wordt ook het sociale systeem rondom de bewoner steeds belangrijker. Met elkaar zullen we moeten kijken naar de invulling van de ondersteuning die nodig is. 

Het wordt steeds belangrijker om de verbinding met het netwerk ‘buiten de muren’ te maken. Desondanks blijft er, door de toenemende vergrijzing, een grote vraag naar zorg en ondersteuning in een verzorgings- of verpleeghuis. 

Samen kunnen we het beter

Niemand kiest ervoor om afhankelijk te zijn van zorg en om ergens anders te wonen dan het huis waar een heel verleden zich heeft afgespeeld. Iedereen wil zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig blijven wonen, vitaal, actief en zelfstandig zijn. Vecht en IJssel wil en kan u daarbij helpen.

Daarbij sluiten we aan bij de gewoontes en ritme van de individuele bewoner en bieden we persoonsgerichte zorg en ondersteuning.

Community Care houdt in dat we er samen voor kunnen en willen zorgen dat kwetsbare ouderen langer kunnen leven zoals zij dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. 

Hiervoor is de ondersteuning nodig van het sociale netwerk en de zorgprofessionals. Op die manier kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zelfredzaam zijn.

Het belang van het sociale netwerk

We kunnen dit echter niet alleen. We hebben hiervoor het sociale netwerk van onze bewoners nodig. Met de hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers kan men zich zoveel mogelijk zelf redden. Dit vraagt iets van de ouderen, maar ook van zorgorganisaties en andere behandelaren en ondersteuners. Samen kunnen we ervoor zorgen dat langdurige zorg wordt voorkomen. Dat betekent niet dat er geen zorg nodig is of wordt uitgevoerd. We moeten er samen naar streven om de zorg uit te stellen en de ouderen op het juiste moment en de juiste plaats de juiste ondersteuning te geven.

De ontwikkeling van onze zorg

Als organisatie ontwikkelen we ons van een verpleeghuis binnen de muren naar een leefgemeenschap. We doen dit samen met onze bewoners en faciliteren een stabiele sociale omgeving. We richten ons op het zoveel mogelijk behouden van de zelfstandigheid van bewoners. Als er zorg nodig is, dan kan de bewoner waar mogelijk zijn of haar eigen leven blijven leven en zelf keuzes maken: een leven in vrijheid. 

Vecht en IJssel als het hart van de wijk

Naast de verschillende vormen van zorg, in één van onze huizen of bij u thuis wanneer u zelfstandig bij ons woont, organiseren we veel activiteiten. Als bewoner kunt u genieten van de vele muzikale, creatieve of culturele activiteiten of uitstapjes.

Daarnaast zoeken we heel bewust de verbinding met de bewoners in de wijk rondom onze locaties. We zien dat veel ouderen vereenzamen. Door het organiseren van activiteiten in en met de wijk willen we mensen samen brengen. Gezellig samen iets ondernemen, een boodschap doen of samen een kopje koffie drinken in één van onze restaurants. Het draagt bij aan het welzijn van mensen: in de wijk, onze bewoners, ouderen die bij ons zelfstandig wonen, onze collega’s en vrijwilligers. Zo creëren we mogelijkheden om leuke dingen te ondernemen én het brengt wederzijdse gezelligheid met zich mee.

Samen kunnen we het beter!Top