Missie en visie

Vecht en IJssel staat voor persoonsgerichte professionele zorg voor (kwetsbare) ouderen in Utrecht en IJsselstein en de omliggende regio.

Dankzij betrokken en vakkundige medewerkers en vrijwilligers zijn onze cliënten en bewoners verzekerd van goede zorg, behandeling en begeleiding met persoonlijke aandacht. We doen dat bij de mensen thuis (op ons eigen terrein) en in onze goed toegeruste zorg- en verpleeghuizen.

Wij werken in toenemende mate samen met externe partners om de samenwerking in de keten te versterken. Vecht en IJssel neemt actief deel aan de projecten die geformuleerd zijn vanuit de Krachtig Verbindende Toekomstvisie Utrecht.

Onze missie

Vecht en IJssel biedt persoonsgerichte professionele zorg, behandeling en begeleiding voor kwetsbare ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio. Persoonsgerichte zorg omvat het hele leven van de cliënt inclusief aandacht voor welzijn, geestelijke verzorging, eten en drinken, dienstverlening en wonen.

Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich met passie en vakmanschap in voor het welbevinden van cliënten, waarbij kwaliteit van leven en eigen regie belangrijke uitgangspunten zijn.

Persoonsgerichte zorg krijgt vorm in samenwerking met het netwerk: cliënten en hun naasten, mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers. Samen bepalen we hoe de zorg en dienstverlening eruit ziet en wie welke bijdrage levert. Daarbij staan we open voor vernieuwing: samen willen we continue leren en verbeteren in het besef dat de persoonsgerichte zorg altijd beter kan.

Onze visie

Goede zorg betekent voor ons persoonsgerichte zorg. Ieder mens is uniek, heeft een eigen levensverhaal en eigen zorgvragen en zorgwensen. Wie zorg nodig heeft, wil zoveel als mogelijk zijn of haar eigen leven blijven leven en zelf keuzes kunnen maken. Dat verandert niet als er een zorgbehoefte ontstaat.

De zorgvraag van de individuele cliënt is voor ons het vertrekpunt voor onze dienstverlening. We kennen het persoonlijke verhaal van onze cliënten. We sluiten met onze zorg en ondersteuning zoveel mogelijk aan bij hun vraag en behoefte. Samen met de cliënt, hun naasten en andere zorgpartners maken we persoonlijke en realistische keuzes, en haalbare afspraken. Zo realiseren we gezamenlijk de best mogelijke zorg- en dienstverlening.

Door de grote inzet van onze gedreven en vakkundige medewerkers en vrijwilligers maken we het verschil en geven we kleur aan de dag van onze cliënten. Onze collega’s verstaan hun vak, zijn betrokken en leveren kwaliteit. Wij bieden onze medewerkers en vrijwilligers een omgeving waarin zij met plezier kunnen werken en waar iedereen de ruimte krijgt om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Zo leggen we samen de basis voor een organisatie die op de toekomst is gericht en waarin we een proactieve rol spelen in de ouderenzorg in de regio. We zijn een organisatie die flexibel meebeweegt met de ontwikkelingen in de zorgmarkt. Zo blijven we passende en vernieuwende (zorg)oplossingen bieden voor cliënten met steeds complexere en zwaardere zorgvragen.


De 3 pijlers van onze visie op persoonsgerichte zorg

1. Het mens-zijn, met mogelijkheden en behoeften, staat centraal

We kennen de cliënt met zijn of haar levensgeschiedenis, normen en waarden. Wij zijn beleefd en respectvol. We blijven altijd in gesprek, zodat verwachtingen duidelijk zijn en we in overleg met de cliënt en zijn/haar netwerk bewust keuzes maken in wat we wel doen, maar ook niet doen. Dit vraagt van ons een andere manier van denken en flexibiliteit, vanzelfsprekend vanuit ons vakmanschap en onze beroepscode. De cliënt voelt zich hierdoor gerespecteerd en begrepen. De cliënt kan zijn of haar leven voortzetten zoals gewend, met het gevoel van thuis en voelt zich veilig om zijn of haar voorkeuren en wensen te uiten.

2. We benaderen onze cliënten als individu met een eigen achtergrond en leefstijl en richten onze aandacht op wat hij/zij belangrijk vindt

We kennen de achtergrond en (veranderende) levenssituatie van de cliënt en begrijpen zijn/haar vraag door te luisteren en door te vragen. Hierbij richten we ons op het dagelijks functioneren, op participeren en kwaliteit van leven. We bieden maatwerk en werken daarbij samen met de cliënt en zijn/haar netwerk.

Ons uitgangspunt is `het–kan-wel’. We zijn te gast bij de cliënt en gedragen ons ook als zodanig. Dit geeft de cliënt een gevoel van waardering en eigenwaarde (‘Ik mag er zijn’). Het betekent eigen regie op het leven, gerespecteerd worden in eigenheid en zelf inhoud kunnen geven aan zingeving.   

 3. Als (zorg)professional vervullen wij ook een rol als coach en ondersteuner

We zijn zichtbaar, communiceren duidelijk, zijn transparant en stemmen verwachtingen af, waarbij  wij ons als professional blijven gedragen en continuïteit in deskundigheid bieden. We signaleren, anticiperen, ondernemen actie, leren en reflecteren. En als het nodig is, leggen we contact met een andere (zorg)professional. Voor de cliënt en zijn/haar netwerk levert dit duidelijkheid op, een gevoel van veiligheid en vertrouwen, en weten zij bij wie ze terecht kunnen.Top