Jaarverslag Vecht en IJssel 2020

Het Jaarverslag 2020 (PDF) geeft u letterlijk `een beeld `van 2020 en de ontwikkelingen binnen Vecht en IJssel op hoofdlijnen.

In het Bestuursverslag 2020 (PDF) vindt u de uitgebreide  jaarverantwoording, inclusief het financieel verslag. 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten van onze koers voor de toekomst, ga dan naar de digitale vertaling van onze Strategische Verbeelding 2020-2024.  

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...