Nieuwe bestuurder start 1 oktober 2021

De Raad van Toezicht ziet in Sigrid van der Heide een deskundige bestuurder, die voor de verbinding kan zorgen die een organisatie in ontwikkeling en verandering nodig heeft. Sigrid van der Heide heeft ruimte ervaring als directeur in de zorg en gaf leiding aan diverse verandertrajecten, waaronder ook de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis.

Paul van Wingaarden neemt eind september afscheid van Vecht en IJssel om op 1 oktober te starten als bestuurder bij de Haagse Wijk- en Woonzorg (“HWW”). Paul heeft zich de afgelopen vier jaar ingezet om Vecht en IJssel een goed financiële basis te geven en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de vastgoed portefeuille en de nieuwe Strategie 2020-2024.

We bedanken Paul voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen Sigrid alle succes en een mooie tijd bij Vecht en IJssel.

Namens de Raad van Toezicht

Henk Woertman
Voorzitter Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...