Samenwerking met ZorgSpectrum aan ‘Verpleeghuis van de toekomst

In onze locatie Lieven de Key in Zuilen en in locatie De Kuifmees van ZorgSpectrum gaan we zo breed mogelijk zorgtechnologie inzetten. Medewerkers en teams maken kennis met nieuwe technieken, mogen `experimenteren` met nieuwe toepassingen in het `living lab` en leren met en van elkaar. Ook gaan zij kijken of die nieuwe technieken en methodes écht iets bijdragen en in toekomst mogelijk geschikt zijn voor andere teams en locaties.

Onze collega’s van Lieven de Key trekken samen op met de collega’s van De Kuifmees en wisselen ervaringen uit, met als doel dat er meer én sneller kennis is over wat goed werkt in de praktijk.

Voordelen voor cliënt en medewerker
Door de inzet van zorgtechnologie worden zorgprofessionals ondersteund in het werk en is er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg gaat om het écht leren kennen van een bewoner en zorg bieden die is afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgprofessional weet wie iemand is en wat ervoor nodig is om iedere bewoner een gelukkig en veilig gevoel te geven. Voor bewoners betekent dit meer eigen regie en vrijheid.

Het 'Verpleeghuis van de toekomst' is één van de wijzen waarop Vecht en IJssel inhoud geeft aan de Strategische Verbeelding 2020-2024. Kijk voor het complete toekomstbeeld op: https://adobe.ly/2RouIY3

Klik hier voor een grotere weergave van onderstaande gezamenlijke advertentie van ZorgSpectrum en Vecht en IJssel met meer informatie over 'het Verpleeghuis van de toekomst`. 

 

 

 

 

 

 

 

Werken in 'Het verpleeghuis van de toekomst'
Gaat jouw zorghart hier sneller van kloppen en wil jij aan de slag in onze locatie Lieven de Key? We hebben diverse mooie vacatures. 

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...