Marrit Schouten nieuw lid Raad van Toezicht Vecht en IJssel

Marrit Schouten is HR-directeur bij Vebego, een internationaal bedrijf in facilitaire  dienstverlening. Ze heeft verder diverse functies bekleed als HR-manager en HR-directeur.
Marrit Schouten is pragmatisch en verbindend en werkt vanuit een duidelijke HR-visie met gevoel voor organisatie sensitiviteit, strategisch denkvermogen en executieve kracht aan resultaten. “Het is mijn overtuiging dat mensen het beste uit zichzelf halen wanneer ze gezien en gewaardeerd worden en hun potentieel benut wordt, gesteund vanuit inspirerend en daadkrachtig leiderschap.”

De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat Marrit Schouten, vanuit haar kennis en ervaring, een waardevolle bijdrage zal leveren aan het beleid van Vecht en IJssel en ondersteuning zal geven aan onze doelen en ambities, zoals beschreven in onze Strategische Verbeelding 2020-2024.

Met de benoeming van Marrit Schouten is de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel  weer compleet. 

Namens de Raad van Toezicht,
Cock Aquarius
Voorzitter Raad van Toezicht

Woonzorgcentra

Vecht en IJssel beschikt over drie woonzorgcentra, te weten Ewoud in IJsselstein, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht. Stuk voor stuk unieke locaties door hun eigen identiteit en cultuur.
lees meer...

Gekoesterd Wonen

Binnen Vecht en IJssel bieden we Gekoesterd Wonen. Dit is een woonvorm waarmee wordt nagestreefd aan cliënten met een ZZP 5 (Zorg Zwaarte Pakket) en BOPZ indicatie, kwaliteit van leven en welzijn te bieden.
lees meer...

Servicewoningen

Vecht en IJssel heeft in IJsselstein en Utrecht diverse servicewoningen. U kunt hier apart wonen met de dienstverlening en faciliteiten van het woonzorgcentrum.
lees meer...

Zorg Thuis

Vecht en IJssel biedt mensen die thuis willen blijven wonen ondersteuning op het gebied van huishouding, verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze diensten zijn ondergebracht bij Zorg Thuis.
lees meer...