Beschermd Wonen

Voor ouderen met een psychiatrische zorgvraag

Beschermd Wonen is een vorm van groepswonen voor ouderen (55+) met een psychiatrische aandoening die dagelijks intensieve begeleiding, verzorging of verpleging nodig hebben. U kiest zelf voor deze woonvorm waarbij u uw eigen regie en zelfstandigheid behoudt en u daarnaast veiligheid en structuur wordt geboden.

Groepswonen en individuele begeleiding

De afdeling biedt mogelijkheden voor zowel groepswonen als individuele begeleiding op het appartement. Dat betekent dat u zelf kunt kiezen of u wilt deelnemen aan gezamenlijke momenten zoals koffie drinken of samen eten met de groep.

Het zijn kleine groepen van maximaal 6 personen: er is mogelijkheid elkaar daar te ontmoeten, samen te eten of te ontspannen. In totaal zijn er 36 plaatsen verdeeld over 6 groepen.

U kunt altijd terugvallen op de groep en op deskundige begeleiding. Deze begeleiding is 24 uur per dag aanwezig of beschikbaar. 


Eigen regie

We vinden het belangrijk dat de bewoners zoveel als mogelijk regie hebben over het eigen leven en daarin ondersteunen we hen ook. Er zijn geen gesloten deuren. U bent vrij om in en uit te lopen, een boodschap te doen, op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen.

Elke bewoner heeft een zit-slaapkamer met eigen douche en toilet. Deze ruimte is gestoffeerd. U kunt uw kamer verder zelf inrichten met kleine meubels en bijvoorbeeld schilderen en foto's die u dierbaar zijn en waar u mooie herinneringen aan heeft. Zo creëert u het gevoel van thuis.


Het team

De woongroep wordt dagelijks ondersteund door het team verzorgenden, verpleegkundigen en woonbegeleiders van Vecht en IJssel. Dit doen zij samen met de artsen en behandelaars van Novicare: de Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG), psycholoog, fysiotherapeut en deskundigen van GGZ-instelling Altrecht. De SOG is medisch eindverantwoordelijk.

Wij bieden deze vorm van wonen met begeleiding, zorg en verpleging aan op onze locatie Transwijk

Een gedetailleerd overzicht van het aanbod in zorg, wonen en welzijn voor Beschermd Wonen kunt u vinden in onze brochure.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor Beschermd Wonen heeft u een GGZ-indicatie nodig en een diagnose van een psychiater.

Verder komt u in aanmerking voor Beschermd Wonen als u niet meer in staat bent geheel zelfstandig te wonen, maar wél enige mate van zelfstandigheid heeft en de taken en verantwoordelijkheden binnen de woongroep aan kunt. Plaatsing gaat altijd in overleg met een GGZ-instelling, een huisarts en/of psychiater.

De indicatie hiervoor wordt gegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website kunt u meer informatie vinden. 

Wilt u meer informatie over Beschermd Wonen bij Vecht en IJssel of heeft u vragen? Neem dan contact op met de collega's van ons adviescentrum.

Op de pagina van Transwijk vindt u de directe contactgegevens. 

Zij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van een (aanvullende) indicatie bij het CIZ.


Top