Gekoesterd Wonen

Voor ouderen met dementie

Liefdevolle en persoonsgerichte zorg voor ouderen 

met dementie

Waar en hoe mensen ook wonen en leven, er kan een moment komen dat ondersteuning wenselijk is. Bij dagelijkse activiteiten, maar ook in de begeleiding, verzorging of verpleging. In het geval van dementie is er sprake van een combinatie hiervan.

Leven in het moment. Een waardevol moment. 

Gekoesterd Wonen is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. We richten ons op het creëren van waardevolle momenten. Dat is het uitgangspunt voor de zorg aan onze bewoners.

 We bewegen mee in het ritme en de belevingswereld van de bewoners. We leggen niet ons tempo en onze realiteit op, maar we zoeken aansluiting en verbinding met onze bewoners. Daarin speelt het persoonlijke levensverhaal van de bewoner een belangrijke rol. Dit houdt ook in dat we onze bewoners op een positieve en liefdevolle manier stimuleren en bevestigen. Familie en andere naasten betrekken wij hier nadrukkelijk bij en zij zijn altijd welkom.

Het gevoel van veiligheid en bescherming

Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel betekent dat bewoners zich veilig, geborgen en beschermd voelen. We willen onze bewoners een prettig en vertrouwd thuis bieden.

Welzijn en zorg waarbij we onze bewoners zoveel mogelijk in hun waarde laten. Compleet met hun levensverhaal van toen en de wensen en mogelijkheden van nu. 

Dit doen we zoveel mogelijk samen met familie en vrienden. Zonder u kunnen wij geen goede zorg bieden. U kent uw naaste en u bent voor hen vertrouwd. 

Een ritme dat past bij onze bewoners

We houden zoveel mogelijk hetzelfde ritme aan met aandacht voor herkenbare momenten die houvast bieden zoals ontbijt, koffie- en theetijd, lunch en diner, feestdagen en veranderende jaargetijden.

Bewoners worden, zoveel als ze kunnen en willen, betrokken bij de dagelijkse huishoudelijke activiteiten en bezigheden. Zo vormen ze samen met de medewerkers, vrijwilligers en hun familie en vrienden die op bezoek komen, een huishouden.

Het dagprogramma, maar ook activiteiten zoals boodschappen doen, het voorbereiden en koken van maaltijden bieden structuur en voldoende prikkels. 

We organiseren recreatieve en welzijnsactiviteiten. Vaak samen met vrijwilligers. Waar nodig begeleiden en ondersteunen we de bewoners om te kunnen deelnemen. Om actieve deelname te stimuleren wordt er veel gebruik gemaakt van foto’s, oude liedjes en muziek. 

Dit vraagt van het team flexibiliteit, improvisatievermogen en het vermogen om ‘mee te bewegen’ met de leefwereld van de bewoner op dat moment. Het welbevinden staat voorop.

Verder zijn de uitgangspunten voor zorg en ondersteuning binnen Gekoesterd Wonen gelijk aan die voor onze andere cliënten: privacy en respect, zoveel mogelijk autonomie, het behouden van relaties, het stimuleren van participatie, het bieden van structuur, optimale gezondheid en een veilige woon- en leefomgeving.

Wij bieden deze vorm van wonen met zorg en verpleging aan op onze locaties EwoudLieven de Key en Zuylenstede

Onze visie op Gekoesterd Wonen is op elke locatie gelijk, maar de uitvoering kan per locatie verschillen. Dit heeft te maken met de verschillen in architectuur en de opbouw van de locaties.

Een gedetailleerd overzicht van het aanbod in zorg, wonen en welzijn voor Gekoesterd Wonen kunt u vinden in onze brochure.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor Gekoesterd Wonen is een ZZP5 of ZZP7 nodig.

De indicatie hiervoor wordt gegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de website kunt u meer informatie vinden. 

Wilt u meer informatie over Gekoesterd Wonen bij Vecht en IJssel of heeft u vragen? Neem dan contact op met de collega's van ons adviescentrum.

Op de pagina's van EwoudLieven de Key en Zuylenstede vindt u de directe contactgegevens.

Zij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van een (aanvullende) indicatie bij het CIZ.


Top