Geschiedenis

Vecht en IJssel is een jonge organisatie met een eeuwenoude historie.

Woonzorgcentrum Ewoud in IJsselstein vindt zijn oorsprong in een gasthuis dat in 1348 in IJsselstein werd opgericht. De locaties Transwijk en Zuylenstede behoorden voorheen tot de SHBU zorgcentra en zijn opgericht in 1960. De jongste locatie, Lieven de Key, maakt de organisatie compleet.

Vecht en IJssel in de huidige vorm bestaat sinds 1 januari 2011. We bieden persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen vanuit onze vier woon-zorgcentra en verpleeghuizen. Ieder met haar eigen karakter: Ewoud in IJsselstein en Lieven de Key, Transwijk en Zuylenstede in Utrecht.

Het ontstaan van Ewoud

Onze locatie Ewoud heeft een rijke historie, net als de Baroniestad IJsselstein. Vast staat dat al in 1348 een noodvoorziening in de binnenstad heeft bestaan, waar pestlijders en pelgrims gezamenlijk onderdak vonden in een gasthuis, voortkomend uit een enkele jaren eerder gesticht klooster. Na de verwoesting van dit klooster en gasthuis, bouwt de heer Arnoud van IJsselstein een nieuw gasthuis, dat in 1352 officieel de naam Ewoud krijgt.

De gebroeders Ewoud waren zendelingen uit Ierland. Arnoud van IJsselstein heeft in Keulen over één van hen, Ewoud met de witte haren, gehoord. Het Gasthuis wordt in de veertiende eeuw gehuisvest aan de Kloosterstraat, het huidige Mariënberg.

In februari 1817 wordt het bestuur aan een zelfstandig college van regenten overgedragen bestaande uit twee leden van het stadsbestuur en twee leden van de Hervormde Kerk. In 1859 wordt het college van regenten gevormd uit leden van de Hervormde Kerk.

In 1953 wordt het Gasthuis gevestigd aan de Kerkstraat en krijgt het de naam Ewouds Rusthuis. Vanaf 1960 komen er veranderingen in de bejaardenzorg welke zich tot dan toe alleen richtte op de verzorging. Men gaat meer denken aan begeleiding, ondersteuning en het activeren van de ouder wordende bevolking.

Op 17 december 1968 vindt de oprichting plaats van de Hervormde Stichting Ewoud's Bejaardencentrum. De eerste paal voor het huidige pand wordt op 19 juni 1969 geslagen door burgemeester Mr. A.H. van der Post.

De opening wordt verricht op 27 oktober 1971 door dominee J. Vos, voorzitter van het toenmalige bestuur. Het nieuwe gebouw bestaat uit 99 kamers: 10 twee-kamerappartementen en 89 eenkamer-appartementen zonder douche.

In 1993 verandert de officiële naam in Stichting Hervormd Gasthuis voor wonen en verzorging Ewoud. In december 1996 werd een begin gemaakt met een ingrijpende renovatie en uitbreiding met 12 appartementen.

De tijdelijke huisvesting van de bewoners is in Ewoud Staete, een complex van serviceflats, dat in december 1996 is gebouwd. Na de voltooiing van de renovatie in november 1997 verhuizen de bewoners weer terug naar het Ewoud Gasthuis. Dit wordt door de jaren heen verder uitgebouwd en bestaat inmiddels uit het woonzorgcentrum met 78 appartementen en 166 servicewoningen in Ewoud Staete, aan de Marijke Meuhof en Jan van der Heydenweg.

Sinds 2010 is Ewoud onderdeel van het huidige Vecht en IJssel.

Van SHBU tot Stichting Vecht en IJssel

De locaties Transwijk en Zuylenstede behoorden voorheen tot de Stichting SHBU-zorgcentra. Deze stichting is ontstaan op initiatief van de Hervormde Diaconie van de gemeente Utrecht op 19 januari 1960. De diaconie kon dit initiatief ontwikkelen, omdat de overheid de zorg voor ‘de armen’ als haar wettige verantwoordelijkheid nam. De voortrekkersrol van kerken en andere particuliere instellingen bleek van groot belang te zijn voor de ontwikkeling van de ouderenzorg. De zorg voor ouderen werd geleidelijk opgenomen in het pakket “collectieve zorgvoorzieningen”. De SHBU heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een woon- en zorgstichting passend binnen de normen van het huidige overheidsbeleid.

Sinds de fusie in 2010 zijn de locaties Transwijk in de wijk Kanaleneiland en Zuylenstede in de wijk Overvecht onderdeel van het huidige Vecht en IJssel. In 2012 is onze vierde locatie, Lieven de Key in de wijk Zuilen, geopend. Top